Augusti 1996


MONITOR

Medlemsinformation från Sundsvalls CommSoft


Innehåll

[Redax ruta - Sommaren är kort!] [Pågående projekt - Omöjligt "rymdprojekt"] [Internet - Handla aktier på internet] [Nytt i maskinparken - CD-brän nare öppnar nya möjligheter] [CD-ROM - Några tips för lyckad CD-bränning] [NT-Pro BBS - Så här kommunicerar du med kommandosystemet i NT-Pro] [Styrelsen informerar - SCS funktionärer] [Framtidsfunderingar - DVD - den nya CD-skivan]


Vi som gör MONITOR:
Bo Dahlström, Lars Forsberg, Hans Lindqvist, Tobias Lundberg

Ansvarig utgivare:
Tobias Lundberg

Utgivare:
SCS - Sundsvalls CommSoft, Box 8039 850 08 SUNDSVALL, 060-61 80 00


Redax ruta

Sommaren är kort!

Att sommaren är kort är ett faktum som blir mer påtagligt ju närmare hösten vi kommer. Det blir återigen skolstart för många av våra medlemmar med allt arbete som det innebär. Därför kan det vara skönt att koppla av med lite läsnin g av lättsammare karaktär. Monitor är gjord av medlemmar för medlemmar så om just du vill bidra med en artikel om något eller på annat sätt hjälpa till är du hjärtligt välkommen!

Av: Tobias Lundberg

[Innehåll] [Nästa artikel]


Pågående projekt

Omöjligt "rymdprojekt"

För att bereda plats åt det växande mikrodatorintresset bland föreningens medlemmar så har minidatorerna flyttats från datorhallen till en temporär lagerplats. Det har blivit svårt att få alla prylar att rymmas i den lilla förening slokalen vilket har gjort oss tvungna att avyttra det minst användbara sakerna.

Datorhallen är för närvarande föremål för en omfattande renovering. Ny spånskivor har satts upp och elen har dragits "osynligt" bakom skivorna. Äntligen har vi en riktig ytterdörr! Erik transporterade dörren från Viksjö till SCS och det dröjd e inte länge förrän Tobias, Bosse, Lars och Torbjörn fick den på plats.

Stugfogden passar på att tacka alla som bidrar med material och alla som hjälper till med renoveringen! Ny säkerhets- och nyckelpolicy kommer succesivt att införas under hösten 1996.

Av: Tobias Lundberg

[Föregående artikel] [Innehåll] [Nästa artikel]


Internet

Handla aktier på internet

De flesta har kanske hört talas om att det i framtiden ska gå att handla varor på Internet med s.k. cyberbucks, cybercash eller något liknande. Det dröjer säkert ett par år till innan det blir en vanlig företeelse i vårt samhälle, men redan idag går det att handla på Internet. I det här fallet gäller det dock aktier och inga varor.

Det är Sparbanken som erbjuder denna tjänst genom Swedbank. Den 3 maj i år öppnades denna möjlighet för alla aktiesparare. Sparbanken är för övrigt den enda banken i Sverige som ger sina kunder denna möjlighet. Det kostar tyvärr en slant. 1000 kronor p er år får man betala för möjligheten att lägga sina köp- och säljorder via Internet.

Vad finns det då för fördelar med detta?
Den främsta fördelen är att det går enklare och snabbare att handla aktier via Internet. När ens order är klar skickas den som ett email till Sparbanken som sedan lägger in den i Stockholmsbörsens datorer (manuellt än så länge). Ordern utförs sedan så fort datorerna där hittar en motsvarande order. När ordern väl är utförd så får man tillbaka en kvittens på detta genom ett email. Tack vare denna effektivitet så sparar Sparbanken in en del pengar på personal, vilket i sin tur gagnar kunderna genom sänk ta courtageavgifter. En courtageavgift är den avgift som man får betala varje gång man köper eller säljer aktier. Här är den på 0,18%. Det betyder att om man köper aktier för 10000 kronor så måste man betala 0,18% av det beloppet till Sparbanken. Minimiav giften är dock alltid på 95 kronor. Det ska jämföras med när man köper och säljer aktier på vanligt sätt, då det oftast brukar ligga på runt 150 kronor.

Hur mycket måste man då handla för att det ska löna sig?
Tittar man bara på den sänkta courtageavgiften och tar med årsavgiften i beräkningarna så måste man köpa och sälja minst nio gånger. Då har man nämligen sparat in 990 kronor på courtageavgiften så då ligger man ungefär lika med årsavgiften. Sedan bero r det alldeles på hur mycket man värderar möjligheten att slippa ringa in sin order. I framtiden kommer det kanske inte att sitta någon mäklare som tar emot ditt email utan då kanske allting går automatiskt direkt till börsens datorsystem. I så fall blir det kanske ännu billigare courtageavgift.

För dig som är intresserad att veta mer kan ta en titt på deras hemsida: http://www.swedbank.sparbanken.se

Om du vill hitta mer intressanta länkar som handlar om aktier och finans så kan du gå genom sunets hemsida. De har nämligen ett register över en massa hemsidor i Sverige. Sunets hemsida är: http://www.sunet.se

Av: Lars Forsberg

[Föregående artikel] [Innehåll] [Nästa artikel]


Nytt i maskinparken

CD-brännare öppnar nya möjligheter

Ordet hembränning är på väg att få en ny innebörd. Vi talar naturligtvis om de nya CD-brännarna som gör det möjligt att lagra data på CD-skivor. Det som tidigare krävde avancerad labbutrustning klaras nu av vid en PC. Styrelsen har alldeles nyligen införskaffat en CD-brännare till SCS. Där kan du som medlem t.ex. göra en samlings-CD med dina favoritlåtar eller lagra upp till 650 megabyte data på en CD-ROM-skiva. Plötsligt öppnas nya möjligheter att själv lagra ljud, bild, video och program på CD. Det finns t.o.m. medlemmar som digitaliserat sina gamla LP-skivor!

Brännaren är av märket Hewlett-Packard Surestore 4020i och tillsammans med den följde allt som behövs för CD-bränning. Förutom själva brännaren så ingick ett SCSI-kort, en SCSI-kabel och nödvändig programvara. Surestore 4020i skriver med både normal och dubbel hastighet vilket gör att en skiva är klar efter c a: 30 minuter om dubbel hastiget används. Den läser dock med fyrdubbel hastighet. Brännaren verkar stabil och driftsäker - hittills har vi tillverkat ett tjugotal skivor utan några problem.

Flera program följde med Surestore. Gemensamt för samtliga är att de klarar av de allra nödvändigaste operationerna men saknar finesser. Med huvudprogrammet, Easy-CD, skapar du filstrukturer som sedan kopieras över till CDn. Programmet är egentligen bara en utökning av Windows egen filhanterare, så att den får en ny meny som innehåller CD-funktionerna.

Att skapa CD-skivans filstruktur är enkelt. Du bara markerar de filer du vill ha med och anger att de ska inkluderas på skivan. En nackdel är att du inte kan ta bort enstaka filer från filstrukturen utan att börja om igen.

Programmet Easy-CD Audio används när du vill göra CD-skivor som kan användas med en vanlig CD-spelare. Om du vill kopiera låtar från en eller flera CD-skivor väljer du helt enkelt vilka låtar som ska kopieras. Du väljer sedan mellan att läsa över låtarna till hårddisken och bränna allt i ett svep, eller så skriver brännar en spår för spår och efter varje färdig skrivning frågar den efter originalskivan till nästa låt.

Övriga program som följde med var Magic Lantern och Alchemy Personal. Med Magic Lantern kan du läsa Photo-CD och med Alchemy Personal skapar du en databas över filerna på din hårddisk som därefter kan brännas. Avancerade sökfunktioner gör det sedan möj ligt att snabbt hitta rätt fil.

Programpaketet klarar filtyperna CD-DA och CD-ROM. Det går däremot inte att producera skivor i så kallat mixed mode. För det behövs en annan programvara t.ex Win On CD. Själva brännaren klarar att skriva CD-DA, CD-ROM, Photo-CD, CD-I samt CD-ROM/XA.

Styrelsen har nyligen beslutat om priser och vilka regler som gäller vid tillverkning av CD-skivor. Har du några frågor är du välkommen att ringa vice ordförande Lars Forsberg på tel. 08-6122345 eller kassör Tobias Lundberg på tel. 060-568918.

Av: Tobias Lundberg

[Föregående artikel] [Innehåll] [Nästa artikel]


CD-ROM

Några tips för lyckad CD-bränning

Det är ganska lätt att tillverka sin egen CD-skiva men för att vara säker på att lyckas så följer några tips saxade från MikroDatorn:

*Ställ CD-brännaren så stadigt som möjligt. Jämför med hur känslig en vanlig vinylskivspelare är. Eftersom dimensionerna på en CD-skiva är så små är CD-brännaren mycket känsligare. Använd ett stabilt bord på ett stadigt underlag.

*Bränn med normal eller dubbel hastighet. CD-brännaren får ett lättare jobb, hårddisken hinner med och resultatet blir förmodligen bättre även om det tar lite längre tid.

*Använd kvalitetsskivor och undvik riktigt billiga alternativ. Använd inte större skivor än nödvändigt. Felfrekvensen är lägre på en CD-skiva med kortare speltid.

*Försök undvika att ta på skivan. Håll i skivans ytterkant och lossa alltid skivan genom att trycka på centrumtappen i asken.

*Använd en mjuk filtpenna om du vill skriva på skivan, använd aldrig kulspetspenna. Sätt aldrig en klisteretikett på skivan.

*Utsätt aldrig skivan för hög värme eller fukt.

[Föregående artikel] [Innehåll] [Nästa artikel]


Carpe Diem BBS, 060-618000, 19k2 (28k8) 24h, Startad 940814, NT-Pro v2.20b, körs på A500+ med Supra
sidovagn!

NT-Pro BBS

Så här kommunicerar du med kommandosystemet i NT-Pro

I Carpe Diem finns det olika möten, eller diskussionsareor. Varje sådant kan ses som en egen avdelning dit man kan gå. Första gången man loggar in är man automatiskt i brevlådan. Vill man gå till ett möte så skriver man t.ex. 'gå F ritt Forum'. När man kommit till det möte man vill så kan man läsa texterna i det mötet. För att få en lista över alla möten skriver man 'lista möten'. Har man många olästa texter i ett möte så kan man hoppa över så många man vill. Det gör man genom att s kriva 'endast 50'. Man får då bara läsa de 50 senaste texterna.

I Carpe Diem finns det ett antal filareor. Dessa kan liknas vid fack där man har stoppat in filerna. Man kan titta i ett speciellt fack, men inte gå in i det. Kommandot för att lista alla filer i arean Diverse är: 'lista filer Diverse'. Du får då se al la filer som finns i den arean. Om du vill lista alla areor samtidigt så skriver du bara 'lista filer'. Filerna listas från den senast uppladdade och bakåt i tiden. När du vill hämta en fil från Carpe Diem skriver du 'ladda ner' och anger namnet på filen du vill hämta. Obs! du behöver inte ange areanamn när du skall hämta en fil.

Det finns ett stort antal kommandon man kan använda sig av i NT-Pro. Här är en lista över de vanligaste:

Kommandon för att läsa inlägg
Nästa text, Nästa kommentar, Läs, Återse text, Igen, Återse första, Återse kommenterade, Nästa möte, Gå, endast, Hoppa över, Hoppa träd.

Kommandon för att skriva inlägg
Inlägg, Skriv, Kommentera, Personlig,Brev.

Kommandon för att få information
Lista kommandon, Lista användare, Lista senaste, Lista nyheter, Lista möten, Lista rättigheter ,Lista medlemmar, Lista areor, Lista filer, Lista innehåll, Lista Flaggor, Status, Var, Version, Info, Hjälp, Vilka, ?, Sysinfo.

Kommandon för filareor
Ladda ner, Download, Ladda upp, Upload, Skapa area, Radera area, Ändra area, Skapa fil, Radera fil, Ändra fil, Flytta fil, Lista areor, Lista filer, Lista Innehåll, Type

Kommandon för att ändra saker
Ändra användare, Ändra möte, Ändra area, Ändra fil, Ändra flaggor, Addera rättigheter, Subtrahera rättigheter, Sysop.

Kommandon för att radera saker
Radera användare, Radera möte, Radera text, Radera area, Radera fil.

Kommandon för att organisera möten
Skapa möte, Radera möte, Ändra möte, Addera rättigheter, Subtrahera rättigheter, Medlem, Utträd.

Övriga kommandon
Säg, Prata, Sluta, Logout, System.

Mer information om dessa kommandon får du genom att skriva 'lista kommandon'.

Kommandon i brev/texteditorn
När man skall skriva en text i Carpe Diem så kommer man in i en texteditor. Det finns en fullskärms- och en radeditor. Radeditorn rekommenderas. Man har i den tillgång till ett antal användbara kommandon. Samtliga har det gemensamt att de måste sk rivas i början av en rad:

!? Visar den här texten.
!addera p Adderar personen p som mottagare till brevet.
!bort Avslutar editeringen utan att spara texten.
!kasta Lika som !bort.
!dump Startar dumpning av text. Ingen text ekas tillbaka.
!stop Avslutar en dump. Allt normalt igen.
!hela <n<-n>> Läsa hela texten du skriver. Du kan också ange vilka rader du vill läsa.
!läsa <n<-n>> Lika som !hela.
!visa <n<-n>> Lika som !läsa.
!infoga n Skjuter in en ny rad före rad n.
!ny n Lika som !infoga n.
!radera n<-n> Raderar angivna rader.
!subtrahera p Tar bort personen p som mottagare till brevet.
!spara Sparar texten.
!återse Återser den text du kommenterat.
!ändra n Låter dig ändra raden n. Du tar fram gamla tecken med Ctrl-F. Ctrl-R tar fram hela den gamla raden.
!ändra ärende Ändrar ärendet på inlägget.

Av: Hans Lindqvist

[Föregående artikel] [Innehåll] [Nästa artikel]


Styrelsen informerar

SCS funktionärer

f(x)

Ett år går ju så fort och det blir snart dags att uppdatera styrelsen. Vi vill därför gärna få in förslag på personer som vill ingå i styrelsen för Sundsvalls CommSoft under 1997. Det enda kravet är att personen är medlem i förenin gen och beredd att ägna lite tid åt sitt uppdrag. Valberedningen tar gärna emot förslagen!

SCS funktionärer 1996

Ordförande Lars Forsberg
Vice ordförande Torbjörn Forsman
Sekreterare Hans Lindqvist
Kassör Tobias Lundberg
Övrig ledamot Erik Lundgren
Suppleant Fredrik Zetterberg
Revisor Jan Nilsson
Revisor Miguel Berg
Valberedning Olle Bogatir
Valberedning Bo Dahlström
Valberedning Jon Jensen
Aktivitetsansvarig Lars Forsberg
Systemansvarig Hans Lindqvist
Systemansvarig Torbjörn Forsman
Caféchef Fredrik Zetterberg
Stugfogde Tobias Lundberg

Se medlemslistan för telefonnummer till ovanstående personer!

Är du inte medlem men vill bli det behöver du bara sätta in 80 krPG 495 24 46 - 5.

Av: Styrelsen

[Föregående artikel] [Innehåll] [Nästa artikel]


Framtidsfunderingar

DVD - den nya CD-skivan

Eftersom SCS går mot en ny era (införskaffande av lite exklusivare dataprylar än vad var och en har hemma) tänkte jag spåna lite om nästa generation CD-skivor. Dessa skivor går under namnet DVD - Digital Video Disk.

Den största skillnaden mellan det nya och det gamla är lagringskapaciteten - en DVD-skiva rymmer upp till 18 Gb till skillnad mot CD-skivans 650 Mb. Den höga lagrings-kapaciteten beror på att två skivor på vardera 0,6 mm sammanfogats till en enda skiva på 1,2 mm. En skiva kan med andra ord vara enkel eller dubbelsidig. Sedan kan varje sida vara på ett eller två lager. Två lager ger högre upplösning. Det är också möjligt att ha omskrivbara DVD-skivor, man kan alltså skriva och radera filer som man vill. Priset för den möjligheten är mindre utrymme på skivan. Omskrivbara skivor väntas komma först 1998. Skrivbara skivor kommer dock troligen redan under sommaren 1997.

En fabrikspressad skiva rymmer upp till 18 Gb, en skrivbar skiva upp till 7,6 Gb och en omskrivbar skiva upp till 5,2 Gb. En stor fördel för den som i första hand vill köpa sig en DVD-spelare är att vanliga CD-skivor kan läsas som vanligt. Båda sorters skivor är 12 cm i diameter. Det innebär förhoppningsvis att övergången till en ny och bättre standard går relativt smärtfritt.

Allt detta skapar en massa trevliga möjligheter. De elektroniska uppslagsverk som finns idag är oftast väldigt luftiga, eller så ligger de på flera skivor. Men med 25 ggr så mycket plats borde det inte vara något problem att få ett vettigt uppslags-ver k. Att det dessutom går att skriva om skivor gör DVD till ett mycket bra backupmedia.

Men det finns fler möjligheter med den nya skivan. Framförallt verkar den vara framtagen som videomedia. Redan idag finns filmer på vanliga CD-skivor. Med hjälp av komprimering får man in ungefär en timmes film i VHS-kvalitet. DVD klarar med hjälp av k omprimering antingen åtta timmar film med VHS-kvalitetav eller 133 minuter film med Laser Disk kvalitet. Hur mycket bättre LD är jämfört med VHS vet jag inte riktigt, men tydligen så pass bra att filmerna kan ha tre olika ljudspår, d.v.s amerikanskt orgin alljud samt tysk och fransk dubbning. Två timmars speltid gäller för fabriks-pressade skivor så någon tvåtimmars inspelning av egna filmer med hög kvalitet kan det nog inte bli tal om.

Sedan kan man fråga sig hur pass framtidssäkert detta media är? Om HDTV (en TV-standard med dubbel upplösning jämfört med dagens samt i bio-format) slår igenom räcker knappast 20 Gb. Kanske kommer det i framtiden nya skivor med högre upplösning som kan användas i de "gamla" spelarna.

En annan nackdel är att Europa och USA inte är överens om hur ljudet skall lagras. Europeiska Philips vill använda MPEG2 medan USA förespråkar Dolby AC3. Inget är i dagsläget spikat men om de olika lägren inte kommer överens kan man inte se amerikanska filmer här hemma.

Ingenting av ovanstående är riktigt spikat ännu men i stora drag stämmer det. Saker har ändrats i sista minuten förr. Men till årsskiftet väntas de första produkterna. Introduktionspriset väntas bli högt men sjunker förhoppningsvis snabbt.

Av: Bo Dahlström

[Föregående artikel] [Innehåll]


SCS websidor administreras av webmaster@commsoft.se