SCS - Sundsvalls 
CommSoft

SCS Medlemstidning Monitor!


Monitor är Sundsvalls CommSofts medlemstidning. Monitor är gjord av medlemmar för medlemmar, så om just du vill bidra med en artikel om något eller på annat sätt hjälpa till är du hjärtligt välkommen!

Här kan du läsa alla nummer som har kommit ut av Monitor. (Bara ett nummer än så länge.)

Tyvärr så ser vissa delar av tidningen inte riktigt bra ut i Lynx. Det har framförallt med tabeller att göra. Vi beklagar men inkompabilitet är ju ett vanligt problem i datorvärlden.

Nummer 1 96


[Index] | [Information]


Copyright © 1998 Sundsvalls CommSoft. Med ensamrätt.
Skicka alla frågor och kommentarer gällande denna webservers uppbyggnad till: webmaster@commsoft.se