SCS - Sundsvalls CommSoft

Medlem


Vill du bli medlem?

Vi söker dig som är intresserad av datorer, teknik och elektronik. Du behöver inte vara kunnig, men kanske vilja lära dig mer. SCS är till för att vi gemensamt skall kunna diskutera och utreda frågor om datorer, elektronik och övrig teknik.Det sker genom att ordna studiebesök, studiecirklar, utbyta erfarenheter och skruva i eller programmera på våra egna och föreningens datorer.


*Unga Forskare

    SCS är anslutet till Unga Forskares riksorganisation, ett förbund med tusentals ungdomar intresserade av naturvetenskap och teknik. UF ordnar många kurser och läger landet runt som vi kan åka på. Alla medlemmar som begär det får dessutom tidningen Scientium hem i brevlådan sex gånger per år. Den innehåller vetenskapliga artiklar och reportage från aktiviteter.

*Ålder

    Vi bryr oss inte om hur gammal du är men vi rekommenderar att du bör vara minst 14-15 år för att få ut något av medlemskapet. Vi som håller på nu är 17-30 år och har datorer i arbetet eller som hobby.

*Medlemsavgift 50 kr för ungdom och 100 kr för övriga

    Allt Du behöver göra för att bli medlem är att betala 50 kr alternativt 100 kr till postgiro 495 24 46 - 5. Eller kom till Brädgårdsgatan någon dag då vi är där. Maila eller ring någon i styrelsen så får du veta mer. Enligt våra regler är du ungdom tills du fyllt 19 år. Här finns en karta som visar hur du tar dig till oss.

*Till er tjänst


Index | Information

Copyright © 1998, 1999, 2000 Sundsvalls CommSoft. Med ensamrätt.
Skicka alla frågor och kommentarer gällande denna webserver till: webmaster@commsoft.se